Fémjelzés-Fémjelek

Arany és Ezüst ékszerek vásárlása esetén győződjön meg az Ékszer és a Kereskedő hitelességéről!

Ezustnagyker.hu webáruházunkban kizárólag 925 Ezüstből készült ékszereket, valamint 925 Ezüst zárszekezettel ellátott ásvány ékszereket hozunk forgalomba, melyek mindegyike megfelel a hatályos magyar fémjelzéi szabályozásnak.

Magyarország területén nemesfém ékszerek és tárgyak forgalmazását kizárólag a Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály (NEHITI) által engedélyezett és nyilvántartott cég vagy személy végezheti.

 

A fémjelzési szabályozásról és a fémjelekről az alábbiakban tájékozódhat:

A 145/2004. (IV.29.) Kormányrendelet, és a végrehajtására kiadott 74/2004. (IV.29.) GKM rendelet szerint a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása végett meg kell vizsgálni. Ha a vizsgálat szerint a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak finomsági fokát igazoló fémjellel kell ellátni (fémjelzés).

Fémjelzési kötelezettség alá az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak, a nemesfém tárgyak tartoznak.

Magánszemély esetében minden további nélkül lehetséges a nemesfémtárgy vizsgálata, de fémjelzést csak abban az esetben kérhető, ha a fémjelzés nélküli tárgy tulajdonosa tulajdonjogát okirattal igazolni tudja.

A gazdálkodó szervezet bármikor kérheti a birtokában lévő tárgyak vizsgálatát, de fémjelzésüket csak akkor, ha a szervezet szerepel a Hivatal nyilvántartásában és rendelkezik a számára engedélyezett névjellel.

A nemesfém tárgyakat a Hivatal telephelyén (Budapest VIII., Bláthy Ottó utca 3-5.) a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Igazgatóságon (NEHITI) kell fémjelzés végett bemutatni.

A nemesfém tárgyat bemutatási lappal együtt kell benyújtani. A bemutatási lapot a valóságnak megfelelően kell kiállítani, feltüntetve a tárgyak fajtájára, darabszámára, súlyára, finomságára és egyéb törvényes kellékeire vonatkozó pontos adatokat. Az NEHITII a bemutatott nemesfém tárgyakat súlyuk pontos megállapítása mellett veszi át és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott elismervény bevonása ellenében adja vissza a bemutatónak.

Ha valamely fémjelzett tárgy alakja vagy anyaga javítás vagy átdolgozás következtében lényegesen megváltozik, a javítást vagy átdolgozást végző gazdálkodó szervezet a tárgyat újból köteles megvizsgálás és esetleges fémjelzés céljából bemutatni.

Ha a bemutató a vizsgálat eredményét kifogásolja, az anyag minőségi megállapításának ismételt (döntő) vizsgálatát kérheti. A döntővizsgálat költségét - ha kifogása alaptalannak bizonyult - a bemutató viseli.

A nemesfém tárgyak közül mentes a fémjelzési kötelezettség alól:

 1. Akülföldi megrendelésre (eladásra) készült nemesfém tárgy;
 2. Az olyan műszer, készülék vagy eszköz, amely kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgál;
 3. A belföldön vagy külföldön törvényes fizetési eszközként használt ércpénz, ha nincsen a törvény hatálya alá tartozó nemesfém tárggyal forrasztás útján összeillesztve;
 4. Az érem és féldombormű (plakett);
 5. Az olyan nemesfém tárgy, amely régi város-, ország-, céh- vagy mesterjellel van ellátva, továbbá amelynek régisége vagy kidolgozása folytán különleges tudományos, művészeti, kortörténeti vagy művelődéstörténeti értéke van;
 6. A személyi és egyházi tulajdonban levő nemesfém tárgyak mindaddig, amíg forgalombahozatal céljából nem kerülnek nemesfém tárgyak raktározásával, árusításával foglalkozó gazdálkodó szervezethez, illetve nem kerülnek kényszerértékesítésre zálogtevékenység keretében;
 7. A nemesfém tömbök-, -rudak, -lemezek, -huzalok és általában a nemesfémből készült félkész gyártmányok;
 8. A nemesfém huzal felhasználásával előállított paszományok, rojtok, zsinórok és szövetek;
 9. Az arany ékszer és alkatrész egy gramm súly alatt;
 10. Az ezüst ékszer és alkatrész kettő gramm súly alatt;
 11. A zománccal, gyönggyel és drágakővel teljesen borított ékszertárgy.

Forrás:  mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nemesfemvizsgalat

Elfogadott ezüst fémjelek: